PRIVACYVERKLARING

Uncomplicated, gevestigd aan Bultkroos 20 8043NJ Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: //www.personalvitalityplan.com onderdeel van //www.uncomplicated.nl.

Adres: Bultkroos 20

Postcode: 8043NJ

Plaats: Zwolle

Telefoonnummer: +31644551259

Frank Hielckert is eigenaar en hiermee de Functionaris Gegevensbescherming van Uncomplicated

Hij is te bereiken via frank@uncomplicated.nl of +31644551259.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uncomplicated verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.personalvitalityplan.com en worden gebruikt voor de applicatie personalvitalityplan.virtuagym.com1:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en/of worden gebruikt voor de applicatie personalvitalityplan.virtuagym.com:

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in coachgesprekken, digitale correspondentie en telefonische coaching
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten via de applicatie personalvitalityplan.virtuagym.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in opdracht van jou als deelnemer:
Uncomplicated verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Algemene gezondheid
 • Biometrische gegevens
 • Notities coachgesprekken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uncomplicated verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te begeleiden indien er gebruik wordt gemaakt van coaching en/of e-coaching

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uncomplicated bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uncomplicated verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uncomplicated blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uncomplicated gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uncomplicated en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uncomplicated.nl o.v.v. je naam en vraag.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Veilig een kopie maken van je identiteitsbewijs

Met de KopieID App beschermt u uw identiteitsgegevens. Maak met KopieID zelf een veilige kopie van uw Identiteitskaart, Paspoort of Rijbewijs.

KopieID is er voor smartphones die draaien op

Uncomplicated wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uncomplicated neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@uncomplicated.nl.

1 Privacyverklaring Personal Vitality Plan applicatie (personalvitalityplan.virtuagym.com) is te vinden via de onderstaande link van virtuagym.

Link: Privacyverklaring Virtuagym