Skip to content

NHL Stenden Meppel

Voor medewerkers van de NHL Stenden is het mogelijk gebruik te maken van beweeg-/sport aanbod. Op alle locaties zijn er mogelijkheden om hier gebruik van te maken.

Aanmelden

Vul onderstaande online formulier in en geef aan op welke locatie je gebruik wil maken van het aanbod. Je kan ook aangeven als je alleen gebruik van de app wil maken.

Aanmelden NHL Stenden Personal Vitality Platform 2019

Uitgesloten van deelname zijn studenten, stagiaires, payroll medewerkers en zelfstandigen.

Sign up NHL Stenden Personal Vitality Platform 2019

Excluded from participation are students, trainees, payroll employees and self-employed people.
Voorbeeld: 1 juni 2018 / Example: 1 june 2018
Phone- / Mobile number (e.g. 06 123 456 78)
dd/mm/yyyy (bijv. 22/11/1971)
Graag een herkenbare profielfoto / Please provide a recognizable profile picture Upload filetype jpg, jpeg, png max. 5 MB (5000kb)
Geef hier je werklocatie aan / Enter your work location here
Kies hier de gewenste sport locatie / Please choose your desired sport location
Do you already have an account on the Personal Vitality Plan platform?
Do you have any questions?
reCAPTCHA is required.
Scroll To Top