NHL Stenden Emmen

Voor medewerkers van de NHL Stenden is het mogelijk gebruik te maken van beweeg-/sport aanbod. Op alle locaties zijn er mogelijkheden om hier gebruik van te maken.

Aanmelden

Vul onderstaande online formulier in en geef aan op welke locatie je gebruik wil maken van het aanbod. Je kan ook aangeven als je alleen gebruik van de app wil maken.

Aanmelden NHL Stenden Personal Vitality Platform 2020

Uitgesloten van deelname zijn studenten, stagiaires, payroll medewerkers en zelfstandigen. Let op! Aanmeldingen welke in december 2019 worden gedaan worden verwerkt voor periode 2019-2020.

Sign up NHL Stenden Personal Vitality Platform 2020

Excluded from participation are students, trainees, payroll employees and self-employed people. Pay attention! Applications made in December 2019 will be processed for the 2019-2020 period.
Voorbeeld: 1 september 2020 / Example: September 1, 2020
Phone- / Mobile number (e.g. 06 123 456 78)
dd/mm/yyyy (bijv. 22/11/1971)
Graag een herkenbare profielfoto / Please provide a recognizable profile picture Upload filetype jpg, jpeg, png max. 5 MB (5000kb)
Geef hier je werklocatie aan / Enter your work location here
Kies hier de gewenste sport locatie / Please choose your desired sport location
Do you already have an account on the Personal Vitality Plan platform?
Do you have any questions?
reCAPTCHA is required.