NHL Stenden Assen

Voor medewerkers van de NHL Stenden is het mogelijk gebruik te maken van beweeg-/sport aanbod. Op alle locaties zijn er mogelijkheden om hier gebruik van te maken.

Aanmelden

Vul onderstaande online formulier in en geef aan op welke locatie je gebruik wil maken van het aanbod. Je kan ook aangeven als je alleen gebruik van de app wil maken.

Aanmelden NHL Stenden Personal Vitality Platform 2021

Uitgesloten van deelname zijn studenten en stagiaires en zelfstandigen. Let op! Deelname aan voorzieningen van de verschillende aanbieders loopt tot 1 januari 2022. Opnieuw aanmelden kan een vereiste zijn voor het behoud van deelname.

Sign up NHL Stenden Personal Vitality Platform 2021

Excluded from participation are students, trainees and self-employed people. Pay attention! Participation in the facilities of the various providers runs until 1 January 2022. Re-registration may be a requirement to maintain participation.
Voorbeeld: 1 september 2020 / Example: September 1, 2020
Phone- / Mobile number (e.g. 06 123 456 78)
dd/mm/yyyy (bijv. 22/11/1971)
Graag een herkenbare profielfoto / Please provide a recognizable profile picture Upload filetype jpg, jpeg, png max. 5 MB (5000kb)
Geef hier je werklocatie aan / Enter your work location here
Kies hier de gewenste sport locatie / Please choose your desired sport location
Do you already have an account on the Personal Vitality Plan platform?
Do you have any questions?
reCAPTCHA is required.